Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

september, 2023

st13sep17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správy HKO

5. Žiadosti:
• žiadosť o úpravu obecných priestorov – Zdravotné stredisko a Lekáreň Bučany
• žiadosť o renováciu, opravu a skultúrnenie obecných priestorov – Zdravotné stredisko a Lekáreň Bučany
• žiadosť o prerobenie parkovacieho státia – M. Šimovičová
• žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Lackovičová, V. Jerie
• žiadosť o prihlásenie na trvalý pobyt – G. Macková
• podnet na prašnosť cesty – žiadosť o uzatvorenie ulice – B. Petrašovič
• sťažnosť na kosenie – žiadosť o nápravu – B. Petrašovič

6. Pridelenie obecného bytu

7. Packeta Slovakia, s.r.o. – dodatok k zmluve

8. Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

9. Materiálne zabezpečenie prístavby MŠ

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí