Obecná knižnica Bučany

Obecná knižnica v Bučanoch sídli v Kultúrnom dome v Bučanoch vo vynovených priestoroch, ktoré prešli v roku 2006 rozsiahlou rekonštrukciou.

Od 1.7.2021 je pracoviskom Kultúrno-spoločenského centra v Bučanoch.

Obecná knižnica v Bučanoch poskytuje základné knižnično-informačné služby, jej knižný fond je pravidelne doplňovaný a aktuálne pozostáva z 4337 knižných jednotiek. V priestoroch knižnice sú aj dva počítače s pripojením na internet určené pre verejnosť.

 

Knihovníčka: Ing. Lucia Kresanová

obecna.kniznica.bucany@gmail.com

+421 910 697 798