História

Nyáryovská kúria, ktorá bola 17. septembra 1963 zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako Národná kultúrna pamiatka pod číslom 781/1, patrí medzi najstaršie stavby v Bučanoch. Leží na najvyššom mieste obce, čo naznačuje význam tohto objektu už v čase vzniku. Na pôvodné jadro objektu sa postupne nabaľovali mnohé prestavby od renesancie cez barok a klasicizmus až po poslednú štýlovú úpravu na prelome 19. a 20. storočia.

Dnešná kúria má pôdorys zalomeného L s trojtraktovým členením. Je to prízemná stavba s valbovou strechou. Okná a dvere sú zvýraznené drevenými ornamentálnymi ozdobami. Popred obytné miestnosti radené v traktoch vedľa seba je otvorená chodba s hladkými stĺpmi ukončenými jednoduchou dórskou hlavicou.

Históriu kúrie spracovali v roku 2015 vo svojej knihe Nyáryovská kúria v Bučanoch a jej obyvatelia bratia Ľubomír a Štefan Vidličkoví. Z nej sú čerpané historické fotografie uverejnené na tejto stránke.