Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

február, 2024

st07feb17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správy HKO
5. Žiadosti:
M. Lackovičová
B. Porubčanská
J. Boris
Z. Miklovič
I. Vidlička
Ľ. Prokopová
Slovak parcel services
6. Zmeny a doplnky 7/2022
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí