Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

marec, 2023

st08mar17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany17:00 - 20:00 Nyáryovská kúria, Bučany 108

Detaily podujatia

Program:

Otvorenie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie cien obecných pozemkov v k.ú. Bučany na rok 2023
Prerokovanie petície k zmenám Územného plánu obce Bučany
Žiadosti občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Bučany 108

celý kalendár podujatí