Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

október, 2023

st25okt17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

PROGRAM

1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kultúrno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2022/2023 a Správa o plnení koncepčného rozvoja školy za šk. rok 2022/2023
5. Žiadosti občanov: žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – N. Uríčková, M. Lackovičová, L. Prokopová, L. Garažiová (Zaťková)
6. Žiadosť KSC o predĺženie zmluvy o zverení majetku
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí