Ustanovujúce zasadnutie OZ Bučany

november, 2022

pi25nov18:0020:00Ustanovujúce zasadnutie OZ Bučany

Detaily podujatia

Program:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insignií
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Príhovor novozvoleného starostu
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Schválenie uznesenia
Záver

Čas

(Piatok) 18:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí