Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

jún, 2024

st26jún17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce Bučany za rok 2023
5. Výsledky inventarizácie rnajetku obce Bučany k 31.12.2023
6. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
8. Pridelenie voľného obecného bytu
9. Prevody pozemkov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí