Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

apríl, 2024

st24apr17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie VZN č. 1/2024
5. Schválenie VZN č. 2/2024
6. Schválenie regulatívov a vyhodnotenie pripomienok k ÚPO Zmeny a doplnky 07/2022
7. Chrenová ulica – prevody pozemkov
8. Webová stránka obce Bučany
9. Zverenie majetku obce pre ZŠ s MŠ Bučany
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2024 pre ZŠ s MŠ Bučany
11. Žiadosť p. Plevku
12. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – manželia Peňažkoví
13. Financovanie SZUŠ
14. Umiestnenie predajného automatu na drogériu
15. Obstaranie kolumbária na dolnom cintoríne
16. Informácia o pripravovaných projektoch – športový areál, prístavba ZŠ, chodník a lávka cez Blavu
17. Žiadosti občanov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí