Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

jún, 2024

st05jún17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa HKO
5. Ponuka voľných obecných bytov – prerokovanie
6. Schválenie prevodov majetkov – IBV Chrenová
7. Žiadosti občanov
8. Doplnenie a úprava cien za prenájom obecného majetku
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí