My očami iných

Na tomto mieste sme oslovili našich spolupracovníkov a priaznivcov, aby napísali pár slov o tom, čo pre nich znamená činnosť Kultúrno-spoločenského centra Bučany a ako ju vnímajú. Postupne budeme tento priestor napĺňať zaujímavými postrehmi návštevníkov našich podujatí. Veríme, že nám tým vznikne pekná elektronická kronika Nyáryovskej kúrie.