Jarmila a Pavol Miklovičovci

Pred pár rokmi sme nedočkavo očakávali dokončenie rekonštrukcie Nyáryovskej kúrie, ktorá sa stala skvostom obce. Na mysli sme mali aj otázku, aký bude mať prínos na kultúrny život v obci.
Množstvo, kvalita a pestrosť akcií, ktoré sa tu pod gesciou pani Mgr. Dagmar Novákovej konajú, nás príjemne prekvapili.

Veď kedy sme mali v obci možnosť zúčastniť sa napríklad koncertu sláčikového hudobného telesa s profesionálnymi hudobníkmi? A taká možnosť sa tu naskytla viackrát. Výborne boli zorganizované aj spomienkové akcie na slávnych bučianskych rodákov – umelcov ako boli páni Jozef Nemec a Michal Belák. Oprášili sme si spomienky na nich spolu s ich najbližšími príbuznými, ktorí boli našimi hosťami na týchto akciách. Ich cestu životom zachytávali aj dobre a výstižne spracované postery s fotografiami z ich životnej a umeleckej dráhy. Akcie boli zatraktívnené živou hudbou a videonahrávkami.

Zaujali nás aj iné akcie. Napr. prednáška venovaná archeologickým nálezom z Bučian, zvlášť prednáška zameraná na astro-archeológiu v súvislosti s objavom bučianskeho rondelu. Tiež putovania mladých obyvateľov Bučian po svete boli veľmi zaujímavé…

Nemenej príťažlivá bola i prezentácia o tragickom poslednom lete Milana Rastislava Štefánika. Veľmi cenné sú aj rôzne akcie pre deti a tiež tvorivé dielne pre deti počas letných prázdnin.
Expozície s rôznou tematikou z histórie Bučian pripravuje pani Mgr. Dagmar Nováková na veľmi vysokej úrovni, s využívaním originálnych artefaktov.

Keďže máme biologické vzdelanie, veľmi sme sa tešili aj na sériu akcií o bučianskej flóre. Vždy sa dá dozvedieť niečo nové a zaujímavé. Veľmi kvalitná je aj propagácia a prezentácia akcií prostredníctvom webovej stránky a facebooku.

Vysoko si ceníme aj aktivity pani Mgr. Dagmar Novákovej pri archivácii cenných dokumentov o Bučanoch, ktoré budú slúžiť ako zdroj informácií o minulosti obce pre ďalšie generácie.

zdielať článok:

zobraziť všetky príspevky