Ing. Mgr. Michaela Moyzesová

SZUŠ Bučany

V histórii Nyáryovskej kúrie sa píše, že leží na najvyššom mieste obce. Je to obyčajne miestopisné konštatovanie, no možno by sme mu mohli rozumieť aj inak. Symbolicky. Každá obec, každá krajina má svoje dole a svoje hore. To, čo je dole, má život zabezpečovať. To, čo je hore, ho má povznášať. A práve to Nyáryovská kúria svojimi podujatiami robí. Nie je to len budova. Je to miesto, kde ožíva história, kde sa prehlbuje poznanie, kde k nám prehovára umenie a kde máme možnosť sa stretnúť, aby sme zažili čosi objavné a tvorivé. Je to miesto nadané vlastným duchom. Tým historickým i tým súčasným. Zbiehajú sa k nemu rôzne nitky obecného života. Sme veľmi radi, že k nemu svojou troškou môžeme prispieť i my. Každoročné workshopy a výstavy našich žiakov v Nyáryovskej kúrii dávajú deťom zažiť pocit sviatočnosti, ktorý pozdvihuje ich prácu aj ich samotné. V mojich očiach je Nyáryovská kúria akýmsi „pupkom“ malého sveta obce Bučany, kadiaľ prúdi život.

zdielať článok:

zobraziť všetky príspevky