Jarmila Vidličková

„Práca Kultúrno-spoločenského centra a jeho činnosť veľmi úzko súvisí s mojou prácou knihovníčky. Odkedy naše centrum realizuje podujatie Knihohranie nastal v knižnici dotiaľ nepoznaný jav. Do knižnice začali chodiť rodičia spolu so svojimi detičkami .Deti prejavujú veľký záujem o “svoje knihy”. Vďaka Kultúrno-spoločenskému centru nám v obci vyrastá zdatná kultúrna generácia.

Nedá mi nespomenúť aj prázdninové podujatia. Je skvelé, že sú plánované ako rodinné podujatia a zúčastňujú sa ich deti spolu so svojimi rodičmi. To je už takmer je vzácnosť v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy často pre zaneprázdnenosť rodičov sú odsúvané deti a ich aktivity bokom.

Nemôžem pokračovať lebo by to nemalo konca!
Každopádne práca Kultúrno-spoločenského centra je veľkým prínosom pre obyvateľov obce.“

zdielať článok:

zobraziť všetky príspevky