Združenie zdravotne postihnutých Bučany

Nyáryovská kúria je stredobodom kultúrneho a spoločenského života v Bučanoch. Členovia Združenia zdravotne postihnutých v Bučanoch sa radi zúčastňujú alebo aj podieľajú na akciách, ktoré organizuje Kultúrno-spoločenským centrom Bučany pod vedením Mgr. Dagmar Novákovej.

Nezabudnuteľnou akciou pre nás bolo v období pred Veľkou nocou 2018 natáčanie Mestskej televízie Trnava a jej relácie Recepty z fertúch starých mám, v ktorej účinkovali naši členovia. Pani Janka Tanáčová s Máriou Zaťkovou a Katkou Trnkovou upiekli veľkonočné dobroty, zaniesli ich v sprievode do Nyáryovskej kúrie, kde ich už čakali členovia združenia, aby ich mohli ochutnať. K príjemnému posedeniu prispela spojím spevom aj naša spevácka skupina Nádej. Boli sme veľmi vďační Dagmar aj za to, že našim členom a ostatným záujemcom umožnila na Kvetnú nedeľu pozrieť si v kúrii nahrávku tejto relácie, spestrenú programom malých bučianskych škôlkarov.

S radosťou sa naša spevácka skupina Nádej zapojila v rokoch 2018 a 2019 do podujatia Slovensko spieva koledy. Boli to veľmi vydarené akcie s veľkým záujmom spevákov aj obyvateľov Bučian.

Najviac oceňujeme ochotu Dagmar, že nám po oslave 40. výročia založenia organizácie invalidov v Bučanoch v októbri 2019 umožnila v priestoroch kúrie vystaviť fotografie z činnosti organizácia za dobu jej existencie aj ocenenia členiek výboru až do konca roka.

Práca Kultúrno-spoločenského centra pod vedením Mgr. Dagmar Novákovej je pre nás i celé Bučany neoceniteľná. Veríme, že v nej budete naďalej pokračovať v takej vysokej kvalite a rôznorodosti poriadaných akcií.

zdielať článok:

zobraziť všetky príspevky