PhDr. Marián Kamenčík, PhD.

Ak hľadáte miesto, kde sa vedia prihovárať múzam – či už tým, ktoré v rukách držia spisovateľské pero, hudobný nástroj, divadelnú masku, alebo tým, ktoré vládnu vedám a našepkávajú svojím „tovarišom“ tajomstvá okolitého sveta – isto navštívte Kultúrno-spoločenské centrum v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch. Ako literárny historik, pracovník Vlastivedného múzea v Hlohovci i vysokoškolský pedagóg som viackrát spolupracoval pri rôznych kultúrnych či osvetovo-vzdelávacích aktivitách s pani Mgr. Dagmar Novákovou, ktorá je kreatívnou dušou i organizačným „motorom“ centra. Široký kultúrno-spoločenský záber aktivít centra ma nejedenkrát motivoval navštíviť kúriu nielen ako odborník, ale aj ako hosť, poslucháč, divák či otec rodiny. Vďaka za entuziazmus, kreativitu a kvalitné programy a želám všetko dobre do ďalšej činnosti.

zdielať článok:

zobraziť všetky príspevky