Mgr. Martina Šimanská

kolektív ZŠ Bučany

Keď prichádzam na vyučovanie s vetou: Dostali sme ponuku „z kúrie“ na …, tak ju mnohokrát ani nedopoviem, lebo z triedy zaznie mnohopočetná odpoveď: „Ideme!“ A hoci viem, že v dave sú aj hlasy tých, ktorým sa hodia odpadnuté hodiny v škole, drvivá väčšina je úprimne nadšená a túži dozvedieť sa opäť niečo nové, spoznať niečo zaujímavé, zažiť niečo výnimočné.

Za tých bezmála 5 rokov spolupráce základnej školy s Kultúrno-spoločenským centrom Bučany sa pod vedením húževnatej Mgr.D.Novákovej podarilo zorganizovať množstvo naozaj pútavých podujatí pre naše školopovinné deti. A škála vzdelávacích tém bola naozaj široká – od literatúry, dejepisu, geografie, vlastivedy, biológie, prírodovedy ,občianskej náuky k témam stvárnených v rôznych divadelných predstaveniach či témam týkajúcich sa nášho regiónu, ale najmä „bučianskeho života“.

A deti to milujú. Lebo raz zažiť je pre ne lepšie, ako stokrát o niečom počuť. Navyše, keď poznatky a kultúru majú doma, takpovediac „pod nosom“ a nemusia sa premiestňovať do vzdialenejších miest.

Vydarených akcií „ušitých na mieru“ pre našu školu je toľko, že ak by boli na tomto mieste vypísané všetky, ich zoznam by bol dllllllllhý a málokto by príspevok dočítal do konca. Osobitne by som však vyzdvihla možnosť prezentácie našej mladej generácie, či už v umeleckom prednese poézie a prózy, ako aj v hudobnom a výtvarnom prejave. Pre viaceré deti sa prvý kontakt s vystúpením pred publikom zrodil práve v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Ten zážitok a dobrý pocit, že niečo dokázali, v nich zostane navždy.

To je dôvod, prečo som sa na činnosť Kultúrno-spoločenského centra v Bučanoch rozhodla pozrieť aj ja – očami INÝCH. Očami tých, ktorí čakajú na vetu: Dostali sme ponuku „ z kúrie“ na …..

zdielať článok:

zobraziť všetky príspevky