Zayovská hrobka v Bučanoch

V areáli Dolného cintorína v Bučanoch, v obklopení štvorice statných líp, stálo donedávna miesto s rozhádzanými náhrobnými kameňmi, o ktorom sa tradovalo, že tu niekedy stáli dve spojené kaplnky nad hrobkami rodu Zayovcov. Ústna tradícia nám sprostedkovala informáciu, že tieto objekty mali byť v 50. rokoch 20. storočia rozobrané a sekundárne použité na stavbu okolitých rodinných domov. Po tom, čo nás na jeseň v roku 2020 navštívil nadšenec histórie Karol Kantek a historička PhDr. Eva Kowalská, DrSc. z HÚ SAV, Kultúrno-spoločesnké centrum Bučany rozbehlo projekt obnovy pietneho miesta rodu Zayovcov a vypracovalo projekt pre obec Bučany, ktorý bol z Fondu na rozvoj Trnavského samosprávneho kraja podporené sumou 15 000 Eur. Po schválení finančnej podpory sa v mesiacoch máj a jún 2021 uskutočnil archeologický výskum, ktorý viedol PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., archeológ zo SNM – Archeologického múzea v Bratislave. V jarných mesiacoch v roku 2022 sa uskutočnili všetky práce podľa projektu architektonického návrhu ATELIÉR DV, s.r.o. z Trnavy a v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Odbornými garantami projektu boli PhDr. Eva Kowalská, DrSc., Karol Kantek a Denis Pongrácz, genealóg a heraldik. Záverečnou fázou bolo osadenie informačnej tabule, na ktorej sú v slovenskom jazyku uvedené základné informácie o osobnostiach z rodu Zayovcov, ktorí našli na Dolnom cintoríne v Bučanoch miesto svojho posledného odpočinku. Súčasťou tabule sú aj QR kódy, ktoré odkazujú na anglickú a maďarskú mutáciu informačného textu.

Pietne miesto je možné navštíviť kedykoľvek.

zdielať článok:

zobraziť všetky témy