Po stopách obrazov Jozefa Nemca

Výstava Maliar z Uličky predstavila prvý krát v Bučanoch tvorbu nášho rodáka Jozef Nemca a od mája do júla roku 2018 ju bolo možné navštíviť v priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch. Príprava výstavy priniesla zaujímavé zistenie: tvorba Jozefa Nemca z čias jeho pôsobenia v Armádnom výtvarnom štúdiu v Prahe nie je stratená, ale uložená a chránená v depozitári Personálneho úradu Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši. Nikto z najbližšej rodiny Jozefa Nemca nemal dovtedy ani tušenia, že zbierka týchto obrazov existuje. Panovala všeobecná predstava, že tieto diela boli zničené a všetko, čo sa z tvorby Jozefa Nemca zachovalo, sú len obrazy v súkromných zbierkach rodiny. Celý kolobeh pátrania odštartoval nenápadný krátky článok uverejnený na internete, ktorý informoval o tom, že v roku 2017 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia Svidník uskutočnila výstava Jozef Nemec – Reminiscencie z vojenských cvičení. Jeden telefonát Mgr. Dagmar Novákovej s kurátorom tohto múzea, ktorý overil, že ide naozaj o diela nášho rodáka, nasmeroval hľadanie tým správnym smerom – do Depozitára predmetov kultúrnej hodnoty Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tu nám túto správu, ktorá predbehla všetky očakávania, potvrdili. V spomenutom depozitári je uložených spolu 116 diel nášho rodáka – 41 malieb s vojenskou tematikou, 51 malieb s civilnou tematikou, 2 kresby s vojenskou tematikou, 9 kresieb s civilnou tematikou a 13 grafík.

O činnosti depozitára rozprávala v júli 2018 v Nyáryovskej kúrii na prednáške Jozef Nemec a Depozitár predmetov kultúrnej hodnoty Ozbrojených síl Slovenskej republiky Mgr. Iveta Kročanová, vedúca referentka Oddelenia výchovných a kultúrnych činností Personálneho úrade OS SR a správkyňa Depozitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR. Pri tejto príležitosti pozvala zástupcov obce a príbuzných Jozefa Nemca na prehliadku jeho obrazov uchovávaných v Liptovskom Mikuláši. Vo štvrtok 20. septembra 2018 prijali pozvanie pani Kročanovej starosta obce Šebestian Lančarič, Mária Bartošová, Helena Máliková (sestry Jozefa Nemca) a Mgr. Dagmar Nováková a vycestovali do Liptovského Mikuláša. Po úvodnom stretnutí a rozhovore s Ing. Františkom Matyášom, PhD., vedúcim Oddelenia výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu Ozbrojených síl SR, nasledovala prehliadka obrazov Jozefa Nemca. Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére, v ktorej si sestry zaspomínali na svojho brata a jeho umelecké počiny.

Spolupráca Personálneho úradu OS SR a Kultúrno-spoločenského centra Bučany neskončila touto návštevou, ale bude určite v budúcnosti pokračovať vďaka prísľubu zapožičania obrazov nášho rodáka, ktorý otvára možnosť prezentovať jeho tvorbu uchovávanú v armádnom depozite na určený čas aj v jeho rodnej obci.

Dagmar Nováková

zobraziť všetky témy