Obrázky z otázky

marec, 2023

pi03marPo celý deňne30aprObrázky z otázky

Detaily podujatia

Sprievodná výstava k festivalu Bienále animácie Bratislava 2022

Tomáš Danay, programový riaditeľ Festivalu BAB:
„Festival BAB(Bienále animácie Bratislava) aktívne šíri povedomie o animovanom filme, sleduje prepojenie animovanej tvorby na ilustráciu, vytvára podmienky pre jej hodnotenie a podporuje tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. Náš festival je s týmto cieľom organizovaný každé dva roky. Tentokrát sa bude konať od 3.do 9. októbra 2022. Na pozadí príprav sa však sústredíme na napĺňanie našej vízie aj inými spôsobmi. Preto sme vytvorili projekt “Obrázky z otázky”.
Touto cestou chceme ukázať širšej verejnosti rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu slovenských režisérov animovaných filmov.
Cieľom výstavy “Obrázky z otázky“ je jednoduchými, vtipnými otázkami upútať ľudí a cez ne ukázať rozmanitosť výtvarných štýlov a zmýšľania oslovených slovenských režisérov animovaného filmu. Z 12 otázok si režiséri vybrali 3, na ktoré odpovedali vlastným štýlom, napríklad ilustráciou, skicou, bábkou, maľbou alebo inak. Bolo úplne na nich, ako otázku poňali.“

V spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave

Otváracie hodiny:
utorok 9.00 – 12.00 h
streda 14.00 – 17.00 h
štvrtok 9.00 – 12.00 h
posledná nedeľa v mesiaci 14.00 – 18.00 h

Čas

Marec 3 (Piatok) - Apríl 30 (Nedeľa)

celý kalendár podujatí