Nyáryovská kúria v minulosti

január, 2023

Nyáryovská kúria v minulostiStála expozícia (2023) Nyáryovská kúria, Bučany 108Typ podujatia:stála expozícia

Detaily podujatia

Nyáryovská kúria v minulosti je stála expozícia, ktorú nájdu návštevníci v spoločenskej miestnosti východného krídla Nyáryovskej kúrie. Fotografie vystavené na paneloch predstavujú Nyáryovskú kúriu a jej niekdajších obyvateľov a zaznamenávajú aj proces chátrania stavby až po jej veľkolepú obnovu ukončenú v roku 2014.

Čas

Stála expozícia (2023)

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Bučany 108

celý kalendár podujatí