Farby barokovej Európy

február, 2023

ne26feb16:0017:00Farby barokovej Európy

Detaily podujatia

Koncert súboru starej hudby ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM:
Michal Hottmar – arcilutna
Sándor Szaszvárosi – viola da gamba

Program koncertu:

Taliansko
Diego Ortiz: Recercada prima sobre la Spagna
Alessandro Piccinini: Aria di Saravanda in Varie Parte
Diego Ortiz: Recercada prima sobre tenores Italianos

Nemecko
Carl Friedrich Abel: Adaggio & allegro
Johan Schenck; Suite Op 6; Prelude, allemande, Sarabande, Gigue, Gavotte, Boure, Passacaglio

Francúzsko:
Ste Colombe: Chaconne
Marin Marais: Prelude II.4, Allemande II.7, La folia II.20

Anotácia koncertu:

Viola da gamba je jedným z najznámejších hudobných nástrojov obdobia baroka. Králi počúvali a užívali si tento intímny ale silný hudobný nástroj vo svojich salónoch. V druhej polovici 18. storočia gambová rodina upadla do hlbokého spánku. C. Fr. Abel, známy nemecký hráč na viola da gambu a skladateľ, požiadal svojich príbuzných, aby po jeho smrti pochovali aj jeho violu da gamba. Tento imaginárny pohreb znamená začiatok dlhého sna. V 60. rokoch 20. storočia historici prebudilil gambovú rodinu a svoju novú renesanciu prežíva aj v súčasnosti.
Verejnosť môže absolvovať krásnu cestu s programom koncertu, ktorý nesie názov „Farby barokovej Európy“. V prvej tretine programu strávite trochu času pri Ortizových a Piccininových kúskoch v pápežskom meste Rím, potom vycestujeme do barokového Nemecka. Tam si môžete vypočuť cestovateľského virtuóza na violu da gambu, J. Schenka a jeho suitu a sonátu od C. Fr. Abela. Na konci koncertu sa budeme nachádzať na dvore kráľa Slnko Ľudovíta XIV. Umenie dvoch známych skladateľov Ste Colombe a Marin Marais, ukáže program, ktorý poznáte z francúzskeho filmu „Tous Les Matins du Monde

Informácie o účinkujúcich:

Mgr. Michal Hottmar, PhD. (*1974) študoval hru na gitare na žilinskom konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Svoje štúdium ďalej zameral na muzikológiu a starú hudbu v Bratislave na Hudobnej vede, FF UK, kde získal magisterský ako aj titul PhD. z oblasti Dejiny a teória hudby so zameraním sa na pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. – 17. storočí. Michal Hottmar prednáša historické a teoretické disciplíny na univerzitách v Žiline, Prešove a Bratislave. Hudobno-interpretačná činnosť Michala Hottmara spočíva v interpretácii pamiatok lutnovej hudby domácej ako aj zahraničnej proveniencie. Ako hráč bassa continua sa prakticky venuje otázkam historicky poučenej interpretácii inštrumentálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby 16. – 18. storočia. Svoje interpretačné schopnosti zdokonaľoval na interpretačných kurzoch v triedach významných lutnistov ako P. O´Dette, P. Beier, A. Abramovich, M. Študent, J. Čižmář, Igor Davidovics. Lutnovú interpretáciu študoval na Akadémii starej hudby MU v Brne, Teorie a provozovací prax staré hudby v triede Jana Krejču. Michal Hottmar je členom Európskeho lutnového orchestra, s ktorým účinkoval v Taliansku, Holandsku a Nemecku. Ako hráč bassa continua spolupracuje s Hilaris Chamber Orchestra, s ktorým účinkoval v Slovenskej filharmónii. Michal Hottmar je člen anglickej, americkej, talianskej a českej lutnovej spoločnosti, umelecký vedúci a dramaturg festivalu Musica Testudinis Slovacca, riaditeľom a dramaturgom festivalu starej hudby Florilegium Musicum Žilina a súboru Ensemble Thesaurus Musicum. Michal Hottmar je autorom prvej vedeckej monografie o lutnovej hudbe na území dnešného Slovenska v 16. – 18. storočí, je autorom mnohých odborných článkov v oblasti historickej hudby doma aj v zahraničí, je členom Medzinárodnej muzikologickej asociácie so sídlom v Bazilei, prednášal na medzinárodných vedeckých kongresoch v Poľsku, Rakúsku, Francúzsku a inde.

Sándor Szászvárosi sa špecializuje na uvádzanie a interpretáciu historickej hudby 15. až 18. storočia. Ako sólový hráč na violu da gamba pre vydavateľstvo Hungaroton records pravidelne účinkuje v Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Portugalsku, Nemecku a v Českej republike. Je tiež zakladateľom a členom viacerých súborov starej hudby (ako napr. Sonora Hungarica Consort a Custos Consort). Študoval na Akadémii Franza Liszta v Budapešti a na Hudobnej fakulte Debrecínskej univerzity, kde absolvoval hru na violončelo a komornú hudbu. Pokračoval v štúdiu hry na violu da gamba na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a v Lipsku. Stál pri zakladaní výučby hry na violu da gamba v Maďarskej zborovej škole Zoltána Kodálya a na Hudobnej škole Tibora Pikéthyho a Marie Ward, kde dodnes učí. Účinkoval na Budapeštianskom jarnom festivale, Zemplínskom festivale a Festivale starej hudby v nemeckom Utrechte. Nahral viaceré snímky, medzi inými raritné skladby pre sólovú violu da gamba, Telemannove triové sonáty, barokové kontratenorové árie, Sonáty op. 9 L´Echo du Danube Johanna Schenka a skladby Dietricha Buxtehudeho.

Čas

(Nedeľa) 16:00 - 17:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Kultúrno-spoločenské centrum Bučanyinfo@nyaryovska-kuria.sk Námestie sv. Floriána 108/6, 919 28 Bučany

celý kalendár podujatí