Tentoraz o stolárskom remesle

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany organizuje aj počas týchto prázdnin projekt poučno-tvorivých dopoludní pre deti a dospelých. V tomto roku je pod názvom DOTKNIME SA REMESLA! venovaný téme tradičných remesiel a bude prebiehať vždy v stredu o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch.

V štvrtú prázdninovú stredu – 24. júla 2019 o 10.00 h – sa uskutoční podujatie Z VOŇAVÉHO DREVA, ktoré bude prezentáciou stolárskeho remesla, jeho histórie a tradície v našom regióne. Majster stolár Štefan Rozkoš predvedie ukážky svojej práce a pre deti je pripravená tvorivá dielňa. V úvode podujatia vystúpia Bučánski vŕzgači.

Pri tejto príležitosti prosíme občanov, ktorí vlastnia zaujímavé drobné stolárske výrobky po svojich predkoch, staré stolárske nástroje, či fotografie a informácie o stolároch v Bučanoch v minulosti, aby ich zapožičali a priniesli v pracovnom čase do Nyáryovskej kúrie. Predmety budú súčasťou výstavy remeselných výrobkov z Bučian, ktorá potrvá do konca prázdnin.

zdielať článok:

späť na oznamy