Rondel bude témou poslednej aprílovej nedele

Aj v poslednú aprílovú nedeľu – 28. apríla 2019 – čaká návštevníkov Nyáryovskej kúrie okrem sprístupnenia stálych expozícií a aktuálnej výstavy historických pohľadníc Veľkonočné smsky staré (aj) sto rokov zberateľa Alexandra Urminského (od 14.00 h do 18.00 h), aj zaujímavá prednáška. Začne o 16.00 h a jej témou bude Rondel Lengyelskej kultúry v Bučanoch. Mgr. Vladimír Karlovský, astronóm z Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika v Hlohovci, bude prednášať o svojom výskume a analýze astronomickej orientácie nášho rondelu. Ten bol v Bučanoch objavený v roku 1978 a následne skúmaný archeológmi. V roku 1981 zaujal Mgr. Karlovského ako objekt s možnou astronomickou orientáciou a v spolupráci s pracovníkmi Archeologického ústavu SAV v Nitre sa venoval jeho výskumu. O priebehu meraní a jeho zaujímavých zisteniach bude práve jeho prednáška.

Ak Vám celkom nie je jasné, čo rondel je a potrebujete si doplniť svoje informácie, pozrite si v archíve RTVS posledný príspevok pravidelnej relácie Slovensko v obrazoch z jej produkcie, ktorý bol odvysielaný v nedeľu 28. októbra 2018 na programe STV 1. Bol venovaný problematike rondelov na Slovensku. V reportáži bol spomenutý aj rondel objavený v Bučanoch.

Mgr. Vladimír Karlovský ukončil v roku 1976 štúdium odboru astrofyzika na Univerzite Komenského v Bratislave a témou jeho diplomovej práce bol Problém slnečných neutrín. Od roku 1976 pracuje nepretržite v Hvezdárni a planetáriu M.R.Štefánika v Hlohovci. Zaoberá sa slnečnou astrofyzikou (slnečné erupcie) a spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV v Nitre na astronomickej orientácii neolitických rondelov.

zdielať článok:

späť na oznamy