Pozvánka na stretnutie s kováčskym remeslom

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany organizuje aj počas týchto prázdnin projekt poučno-tvorivých dopoludní pre deti a dospelých. V tomto roku bude pod názvom DOTKNIME SA REMESLA! venovaný téme tradičných remesiel a bude prebiehať vždy v stredu o 10.00 h v priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch.

V druhú prázdninovú stredu – 10. júla 2019 o 10.00 h – sa uskutoční druhé podujatie projektu. Pod názvom KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU na návštevníkov čaká stretnutie s umeleckým kováčom Rudolfom Reifom, ktorý bude rozprávať o svojom remesle a predvedie návštevníkom prácu kováča, vrátane vykúvania podkovy. Súčasťou podujatia bude aj tvorivá dielňa pre deti. V úvode podujatia vystúpia deti z MŠ Bučany.

Zároveň prosíme občanov, ktorí vlastnia zaujímavé kováčske výrobky, ktoré používali ich predkovia, aby ich zapožičali a priniesli v pracovnom čase do Nyáryovskej kúrie. Predmety budú súčasťou výstavy, ktorá sa uskutoční počas podujatia. Zároveň oceníme akékoľvek informácie o práci kováčov v Bučanoch v minulosti. Ak sa vo Vašich rodinných albumoch zachovali aj nejaké fotografie, radi si ich zapožičiame na výstavu i zdokumentovanie.

Srdečne Vás pozývame a vopred ďakujeme za spoluprácu!

zdielať článok:

späť na oznamy