Poďakovanie za tvorivé dielne

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany ďakuje Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany za realizáciu tvorivých dielní VŠADE SAMÉ SOVIČKY, ktoré sa uskutočnili v sobotu 1. júna 2019 v rámci poldenného programu venovaného deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. SZUŠ realizovala tvorivé dielne sponzorsky a jej učitelia (Mgr. Adriana Máliková a Mgr. Marcel Málik) i ochotní dobrovoľníci (Mgr. Marcela Bošnáková, Mária a Soňa Kubovičové) pracovali bez nároku na odmenu. ĎAKUJEME!

zdielať článok:

späť na oznamy