Poďakovanie za spoluprácu

Výstava Bučany a Veľká vojna bola ďalším významným výstavným projektom Kultúrno-spoločenského centra Bučany, ktorý mapoval špecifické obdobie v dejinách našej obce. Dotvárali ho zaujímavé dobové exponáty a fotografie. Na výstave sa stretli nielen exponáty, ktoré pochádzajú zo zbierok múzeí a súkromných zberateľov, ale aj cenné predmety a fotografie zapožičané z mnohých bučiankych rodín. Tie posledné boli pre svoju autentickosť pre výstavu najpodstatnejšie a najzaujímavejšie. Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí zapožičali svoje exponáty, ale aj tým, ktorí sa podieľali na samotnej inštalácii výstavy. Srdečne ďakujeme!

Autorka výstavy: Mgr. Dagmar Nováková

Realizácia: Mgr. Dagmar Nováková, Miloš Miklovič,
                    Jozef Novák, Anna Kubovčíková

Autor elektronickej prezentácie: Krištof Gabriel Novák

Exponáty na výstavu zapožičali:

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Obecná knižnica Bučany

Zberateľ Erik Knotek ml. z Hlohovca
Zberateľ Peter Lackovič z Trakovíc
Zberateľ Juraj Staník  z Veľkých Kostolian
Starožitník Viliam Šimek (GALÉRIA ANTIKA DOROTA) z Bratislavy
Zberateľ Štefan Vidlička z Bratislavy

Autentické „bučianke“ exponáty zapožičali:

Mária Čavojská
Soňa Cibulková
Irena a Augustín Drgoňoví (z Trakovíc)
Jozef Gálik
Viera Jakubcová
Júlia Jankovičová
Anna a Pavel Kubovčíkoví
Helena a Peter Málikoví
Lenka a Augustín Mihálikoví (zo Zavara)
Štefan Mišovič (z Trakovíc)
Agneša Radošovská s rodinou
Magdaléna a Jozef Silní
Mária a Jozef Suchoňoví
Oľga a Pavol Ščasnovičoví
Helena a Ján Šupoví
Antónia Vidličková
Bernardína Vidličková
Eva Vozárová (z Trakovíc)
Mária a Michal Vrábloví

Fotografie poskytli potomkovia vojakov zo svojich rodinných albumov.

Informácie o vojakoch a niektoré fotografie boli čerpané z rukopisu knihy
Ľubomíra a Štefana Vidličkových
OSUDY BUČIANSKYCH VOJAKOV VO VEĽKEJ VOJNE 1914-1918.

zdielať článok:

späť na oznamy