Poďakovanie aktérom botanického projektu

v stredu 12. augusta sme ukončili už piaty poučno-tvorivý projekt, ktorý Kultúrno-spoločenské centrum Bučany realizovalo v priestoroch Nyáryovskej kúrie počas letných prázdnin v posledných rokoch. Tak, ako to bolo aj počas minulých rokov, projekt BUČANIKA – BUČIANSKA BOTANIKA bol šitý na mieru našej obci a sprevádzal ho výskum, ktorého výsledky boli prezentované na jednotlivých podujatiach projektu. Jeden článok a prezentácia už boli publikované, ostatné budeme publikovať v najbližšom čase.

Autorka projektu, Mgr. Dagmar Nováková, ďakuje všetkým, ktorí prispeli k jeho úspešnému priebehu:

Mgr. Miroslave Malovcovej, PhD., Jarmile Vidličkovej a Ing. Kataríne Kleschtovej za ich prezentácie, ktorými nadmieru splnili očakávania autorky projektu.

Súkromnej základnej umeleckej škole v Bučanoch, ktorá bola partnerom nášho projektu. Špeciálne Mgr. Adriane Málikovej a Mgr. Marcelovi Málikovi, učiteľom , ktorí zabezpečovali tvorivú časť podujatí, a rovnako splnili svoju úlohu na jednotku.

Mgr. Marcelovi Málikovi a Krištofovi G. Novákovi za fotografovanie podujatí.

Milošovi Miklovičovi a Jánovi Viskupovi za technické zabezpečenie každého podujatia.

Mgr. Jozefovi Urminskému, riaditeľovi Vlastivedného múzea v Hlohovci, ktorý umožnil pani botaničke realizovať podujatia v rámci nášho projektu.

A v neposlednej rade ďakuje všetkým návštevníkom, ktorí sa podujatí projektu zúčastnili. Vaša účasť bola inšpiratívna!

Verím, že o rok sa stretneme opäť! Ak sa to podarí, budeme hovoriť o VEĽKOMOŽNÝCH PÁNOCH a predstavíme si život šľachty v 18. a 19. storočí vo vzťahu k obci Bučany.

zdielať článok:

späť na oznamy