Nyáryovská kúria je pre verejnosť zatvorená

Dňom 9.3.2020 rušíme v obci organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s účasťou verejnosti.

Nyáryovská kúria a Obecná knižnica budú až do odvolania pre verejnosť uzavreté.

Zároveň vyzývame organizátorov iných podujatí, aby ich obmedzili, resp. prijali také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu koronavírusu na podujatí.

Všetkým občanom odporúčame riadiť sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva na tejto webovej adrese.

O ďalších prijatých opatreniach budete informovaní cestou obecného rozhlasu a webovej stránky obce Bučany.

Ing. Rastislav Kurinec
Starosta Obce Bučany

zdielať článok:

späť na oznamy