Novinky v činnosti

Dnešný deň prináša do činnosti Kultúrno-spoločenského centra Bučany niekoľko organizačných zmien, ktoré sú výsledkom dlhodobejšieho procesu a ich cieľom je ešte viac skvalitniť služby poskytované touto inštitúciou. Mnohé vyplynuli z osvedčených postupov a potrieb zaznamenaných a overených v minulosti.

S účinnosťou od 1.7.2021 bola starostom obce Bučany, Ing. Rastislavom Kurincom, do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Kultúrno-spoločenského centra Bučany menovaná Mgr. Dagmar Nováková.

Obecná knižnica Bučany sa od dnešného dňa stáva súčasťou Kultúrno-spoločenského centra Bučany. Ide o organizačné začlenenie, sídlo knižnice sa nemení.

Na základe uznesenia č. 31/2021, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bučany dňa 26. mája 2021, sa od dnešného dňa mení cenník prenájmov Nyáryovskej kúrie. Je pripojený v galérii tohto oznamu.

zdielať článok:

späť na oznamy