Malé adventné potešenia

Už po druhý krát vstupujeme do adventného obdobia v situácii, ktorá nie je príliš radostná… Uvažovali sme nad tým, ako Vám nasledujúce obdobie spríjemniť, vytvoriť pocit spolupatričnosti a radosti zo vzájomného obdarovávania. Výsledkom jedného hlbšieho zamyslenia je projekt MALÉ ADVENTNÉ POTEŠENIA, ktoré bude prebiehať na našej facebookovej stránke KSC Bučany – Nyáryovská kúria.
Okrem horeuvedeného je jeho zámerom aj propagácia lokálnych výrobcov a šikovných ľudí, ktorí v Bučanoch prepadli ručnej výrobe. V zdravých časoch by sme ich v sobotu 27. novembra 2021 stretli na Adventných trhoch, ktoré hlavní organizátori – Rada rodičov pri MŠ Bučany a MŠ Bučany – plánovali v tomto roku práve na nádvorí Nyáryovskej kúrie.

Týmto oznamom oslovujeme práve Vás, nadšených lokálnych tvorcov! Od pondelku 29. novembra 2021 by sme radi každý deň na našej stránke napísali pár riadkov práve o Vás. Máme však jedno pravidlo, ktoré by sa malo stať nositeľom spolupatričnosti a ochoty obdarovať v týchto neľahkých časoch. Jeden Váš výrobok prezentovaný na ilustračnej fotografii k informácií o Vás sa v daný deň stane cenou pre výhercu, ktorého vylosujeme spomedzi sledovateľov stránky, ktorí v ten deň lajknú Váš výrobok. Odovzdanie a prevzatie ceny dohodneme pri každom prípade individuálne v súlade s platnými nariadeniami. Predstavovať jednotlivých tvorcov budeme v poradí, v akom sa nám ohlásia. Povedzte, prosím, o projekte aj ľuďom, ktorí nie sú fanúšikmi internetu.

Ak sa Vám náš nápad pozdáva, ohláste sa nám, prosím, na telefónnom čísle 0904 54 54 36, prostredníctvom mailu info@nyaryovska-kuria.sk alebo našej facebookovej stránky.

Adventný venček z ilustračnej fotografie vyrobila pani pani Zuzana Vajčiová.

zdielať článok:

späť na oznamy