Knihohranie

V utorok 17. septembra 2019 sme podujatím Penový kúpeľ v priestoroch Nyáryovskej kúrie odštartovali už 4. ročník projektu KNIHOHRANIE. Je to projekt na podporu čítanie detí predškolského veku, kde sa na každom podujatí čítanie prepája s hrou a tvorením na motívy prečítaného. Témy každého stretnutia naviac korešpondujú s témami, ktorými sa deti v danom týždni zaoberajú v škôlke. Spokojnosť detí a niekoľko desiatok zrealizovaných podujatí počas posledných troch rokov hovorí o tom, že organizovať podobný projekt v dnešných časoch má veľký význam. Preto aj v tomto roku bude patriť každé utorkové dopoludnie v Nyáryovskej kúrii deťom z Materskej školy Bučany.

zdielať článok:

späť na oznamy