Bučany a Najväčšie záhady a mystériá Slovenska

V roku 2017 vyšla vo vydavateľstve Príroda knižka Najväčšie záhady a mystériá Slovenska s podtitulom Tajomné nálezy a svedectvá o nevysvetliteľných javoch, záhadných zjaveniach, legendárnych a tajuplných postavách našej histórie. Priaznivcov tohto literárneho žánru knižka určite zaujala. Nás zaujala skutočnosť, že v knižke možno nájsť až tri zmienky o našej obci. Prvá informácia je o tom, že aj v Bučanoch bolo objavené pohrebisko s dokaličenými kostrovými pozostatkami so zámerne premiestnenou alebo rozbitou lebkou. Druhá hovorí o záhadných kruhoch v obilí pozorovaných v lokalite Pažiť pri obci Bučany v roku 1998. Posledná záhada spomína bučiansky rondel a poukazuje na súvislosť jeho výstavby s astronomickými pozorovaniami a poznatkami jeho staviteľov. Ak Vás táto informácia zaujala, knihu bude možné čoskoro zapožičať v Obecnej knižnici v Bučanoch.

zdielať článok:

späť na oznamy