3. výročie činnosti

Aj keď je vznik Kultúrno-spoločenského centra Bučany datovaný od roku 2009, svoju činnosť začalo centrum vyvíjať až po zrekonštruovaní svojho sídla – Nyáryovskej kúrie. Činorodá práca tak začala až 9. mája 2016 a práve v týchto dňoch si pripomíname 3. výročie aktívnej činnosti. Okrem programovania a realizácie kultúrnych podujatí s dôrazom na miestu históriu a osobnosti, ktorých sa uskutočnilo presne 279 a navštívilo ich takmer 20 000 návštevníkov, sa Mgr. Dagmar Nováková venuje aj zberu a zhromažďovaniu zaujímavých artefaktov, fotografií, filmov a informácií z dejín obce Bučany, buduje fond publikácií a článkov o našej obci, zhromažďuje knihy našich a o našich rodákoch – vo fyzickej i elektronickej podobe. V nemalej miere prispelo centrum k zviditeľneniu obce Bučany – cez články publikované v regionálnych i celoslovenských periodikách i početné reportáže Mestskej televízie Trnava, Slovenského rozhlasu i Trnavského rádia.

zdielať článok:

späť na oznamy