Pracovná ponuka – ZVUKÁR

Keďže pri prvej výzve sa nám neozval žiadny záujemca,
opakujeme pracovnú ponuku na pozíciu ZVUKÁR:

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bučany, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Zvukár – pracovný pomer na dohodu. Výberové konanie sa uskutoční od 11.04. do 14.04.2023.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik
Popis pracovnej pozície:
Ozvučovanie kultúrnych, spoločenských a iných podujatí
Zapájanie reproduktorov, zosilňovačov, mikrofónov, ekvalizérov, osobných odposluchových systémov, hudobných nástrojov a ďalšej zvukovej techniky a vybavenia
Komunikovanie s hudobníkmi a ich inštruovanie za účelom nastavenia optimálnej úrovne zvuku
Obsluhovanie mixážneho pultu s cieľom zachovať vyvážený a čo najzrozumiteľnejší zvuk počas trvania podujatia
Odpájanie zvukovej techniky a vybavenia po skončení podujatia.

Iné kritéria a požiadavky:
Precíznosť, komunikatívnosť, pozornosť, spoľahlivosť
Pozitívny a svedomitý prístup k práci
Odborná prax aspoň jeden rok

Ponúkaný plat:
Od 5 €/hodina (brutto)
Výška mzdy závisí od dosiahnutých zručností a skúseností.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
– profesijný životopis, motivačný list
– doklady o vzdelaní, príp. praxi (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom)
– súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 6.apríla 2023 vrátane, a to mailom na adresu: info@nyaryovska-kuria.sk alebo poštou na adresu:
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany,
Námestie sv. Floriána 108/6, 919 28 Bučany
Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Nováková: 0904 545 436, info@nyaryovska-kuria.sk

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

zdielať článok:

späť na oznamy