Využitie v minulosti

Kúria slúžila v minulosti ako vidiecke sídlo šľachty a prináležali k nej rozľahlé pozemky a početné hospodárske a obytné budovy. Vystriedalo sa tu množstvo majiteľov, ktorých väčšina nepochádzala priamo z Bučian. Prvými majiteľmi pôvodnej kúrie boli Bučányovci. Neskôr kúriu vlastnili a obývali Nyáryovci, Thardyovci, Horeckí, Majthényovci a iní. V 19. storočí bola sídlom baróna Eberharta Oldenneela, Františka Naganta a jej posledným majiteľom bol Koloman Nyáry. Rodina Kolomana Nyáryho bývala v bučianskej kúrii približne do roku 1902, kedy vraj Kolomana prehral v kartách celú kúriu aj so zariadením. Po roku 1902 sa kúria stáva majetkom rodiny Springerovcov a bývalé šľachtické sídlo ako dostatočne reprezentatívna budova sa stáva sídlom riaditeľstva ich veľkostatku.

Po roku 1948 prevzali veľkostatok s kúriou Československé štátne majetky. Od roku 1958 bola Nyáryovská kúria sídlom Poľnohospodárskej učňovskej školy. Od roku 1962 mali jednotlivé priestory rôzne využitie. Boli sídlom predajne potravín (Jednota), boli tu zriadené sociálne byty i sídlo súkromnej firmy.