Témy

História Bučian je bohatá a siaha do čias ďaleko pred našim letopočtom, o čom rozprávajú nálezy z archeologických výskumov, ktoré sa tu realizovali. Niet divu, že históriou miesta, kde dnes stojí naša obec, sa zaoberali v posledných desaťročiach mnohí odborníci. Práve výsledky ich výskumov a zistení si budete môcť prečítať na stránke Témy, kde budeme zverejňovať články nielen o historických udalostiach, ale aj o zaujímavých osobnostiach, ktoré sa v našej obci narodili alebo žili. Priestor dostanú aj etnografické témy, zachytenie tradičných zvykov i receptov, nezabudneme ani na udalosti z posledných rokov. Priestor dostanú aj témy, ktoré sa nedotýkajú bezprostredne našej obce, ale súvislosť s ňou je jednoznačná.